Ouderschap na scheiding


Door scheiding verbonden

Ouderschap na scheiding blijft. Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Een kind komt voor een zware taak te staan als zijn ouders scheiden. Een scheiding betekent verlies van veel dat eerst vanzelfsprekend was. Relaties veranderen. De manier waarop ouders, familie en de rest van de omgeving daarmee omgaan is essentieel. Bij ouders die scheiden staat het belang van het kind meestal voorop. Maar juist in deze periode waarin kinderen hun ouders extra hard nodig hebben, kampen ouders met hun eigen gevoelens van rouw, verdriet, onzekerheid, angst, schuld en falen. Ouderschap uitoefenen na scheiding is een zware taak. Ouders die scheiden kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken bij de opvoeding.

Kinderen van gescheiden ouders zeggen:

 

‘ Kinderen moeten het gevoel hebben vrij te kunnen spreken, als we dat niet hebben, houden we alles waar we mee zitten voor ons. Ouders moeten ervoor zorgen dat wij het gevoel hebben veilig en vrij te kunnen zeggen wat er op ons hart ligt.’

 

Het is van groot belang dat ouders zo goed mogelijk leren om te gaan met de nieuwe situatie zodat ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen. 

Gescheiden ouders kunnen bij Familieraad  terecht:

  • met vragen over de opvoeding
  • met vragen over nieuwe relaties
  • met vragen over het ouderschapsplan en de omgangsregeling
  • met vragen over begeleiding van kinderen bij rouw en veranderingen

 

Communicatie bij scheiding

Bij de dagelijkse opvoeding gaat het altijd om communicatie. Als ouders scheiden kan de onderlinge communicatie veranderen. Ouders zijn ook maar mensen en soms is het moeilijk om respectvol en goed met elkaar te blijven communiceren. Toch is dat altijd in het belang van het kind. Ook al kun je je kinderen niet altijd behoeden voor verdriet, frustraties en problemen, je hebt wel invloed op de manier waarop je met de andere ouder en met je kinderen communiceert.

 

‘ Gun je kind de andere ouder! ‘ 

 

Gescheiden ouders kunnen bij Familieraad ook terecht:

  • met vragen over communicatie met de andere ouder
  • met vragen over communicatie met kinderen
  • voor een communicatietraining 
  • voor een lezing over communicatie:  ‘Door scheiding verbonden’

 

Neem voor coaching en training bij scheiding contact met ons op.