How2talk2kids


H2T2K_Logo

 

Al jaren geef ik met veel plezier workshops en lezingen over How2talk2kids aan ouders en professionals die met kinderen werken. How2talk2kids is een communicatiemethode die volwassen en kinderen met elkaar verbindt. Ook in een echtscheidingssituatie kan deze methode van grote waarde zijn.

Grote mensen leren effectieve communicatievaardigheden zodat ze met aandacht leren luisteren en een beschrijvende taal gaan gebruiken die minder oordelend is. Er ontstaat meer ruimte voor de gevoelens en gedachten, ervaringen en oplossingen van het kind zelf. Deze manier van communiceren is voor iedereen respectvol. 

Ik geef workshops Effectief Communiceren aan groepen ouders, gastouders, leerkrachten, kinderdagverblijf-leidsters, psychologen, huisartsen, tandartsen en andere professionals die met kinderen werken.

Ook geef ik geregeld een themabijeenkomst over deze methode op school, BSO, tijdens een congres, of op een studiedag.

 

Reactie van een moeder:

Hoi Katja,

 Heel hartelijk bedankt voor de zes ontzettend leuke, mooie, leerzame, waardevolle avonden. Ik heb er enorm van genoten en kwam telkens met veel energie en een warm gevoel thuis. Prachtig hoe jij je vak met zoveel passie, enthousiasme, oprechtheid en bescheidenheid beoefent. Dat alleen al vond ik zeer inspirerend en waardevol om mee te maken. De inhoud van de cursus was voor mij zeer bruikbaar. Vooral zoals je zelf ook aan het begin zei om je een bepaalde houding eigen te kunnen maken, van waaruit je vervolgens zelf kunt gaan toepassen wat bij je past en aansluit. Het heeft me gesterkt in mijn zelfvertrouwen als moeder, het durven vertrouwen op mijn gevoel en het niet bang te hoeven zijn dat ik mijn kind teveel verwen of te soft ben. En ook dat je soms heel hard je best doet, maar je kind toch schreeuwend onder je arm mee naar huis moet nemen  Dat zijn hele waardevolle inzichten/gevoelens waar mijn man en ik nog veel profijt van zullen gaan hebben. Ik vond het ook heel mooi om te zien hoe bij diverse mensen 'pijn'punten, ook uit hun eigen opvoeding naar voren kwamen en hoe waardevol die inzichten/het uiten van die gevoelens was. Dat heeft mij zelf ook echt geholpen, ook om in het hier en nu in de omgang met mijn ouders, zus en haar gezin en mijn eigen gezin meer kracht te ervaren in dat ik de dingen anders doe en anders kan doen.

 

Info op:    H2T2K_Logo

 

“Hoe ouders en andere volwassenen tegen kinderen praten, vertelt een kind wat ze van hem vinden. Hun woorden beïnvloeden het kinds zelfvertrouwen en zijn eigenwaarde. Voor een groot deel bepaalt de manier waarop wij tegen kinderen praten het lot van het kind”- Haïm Ginott

 

“Zowel de studenten, de docent, als ik waren erg enthousiast over de How2talk2kids training met Katja. De presentatie, de methode, de invalshoeken, de tips en tools: alles was aanwezig. Katja is gedreven en begaafd als trainer”- Jacqueline Eman, mentor en trainer Hogeschool NTI